Diensten

De kracht van samenwerking

Transparant

GITZ  vastgoedmanagement biedt een breed pakket aan bouwkundige diensten waarbij we helder en inzichtelijk communiceren.

Proces

Wij werken met de voor u vertrouwde partijen of kunnen uit ons grote netwerk een passende partij voor de uitvoering aansturen.

Technisch beheer

Vertaling van het algemene beleid / wensen van opdrachtgever naar concrete maatregelen die in het dagelijks gebruik van het gebouw genomen dienen te worden.

Bouwbegeleiding

Coördineren van groot onderhoud en renovatie; voorbereiding, controle op uitvoering en oplevering. Aanspreek punt voor, tijdens en na uitvoering.

Contractbeheer

Rechten en plichten inzichtelijk maken en bestaande contracten toetsen op; prijs, kwaliteit en relevantie.

Advies

Adviseren van de opdrachtgever over offerte trajecten, aanbestedingen en contractvoering.

24/7 beschikbaar

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor uw klanten met hulpvragen of klachten. Dit doen wij adequaat en kosten efficiënt.

Herbestemming

Na demografisch onderzoek bekijken van mogelijkheden voor bestemming en invulling om leegstand van uw gebouw tegen te gaan of te voorkomen.

MJOP

Tijdsplanning en kostenbegroting van het  gebouwonderhoud als basis voor het opzetten van financiële reserveringen.

Nulmeting

Technische opname, waarbij eventuele gebreken en achterstallig onderhoud van het gebouw worden vastgesteld.

Energiebesparing

Technische opname, waarbij eventuele energiebesparende maatregelen worden opgenomen en verwerkt in een rapport.

Contact informatie